Samtycke för registrering av personlig data När du lägger en beställning hos Gisslagården Maskin AB, behöver du ange personuppgifter såsom: person- eller organisationsnummer, namn, adress, e-postadress och telefonnummer. I samband med genomförandet av köpet godkänner du att vi hanterar och använder dina uppgifter för att kunna fullfölja vårt avtal med dig. Vi behöver dina uppgifter för att kunna leverera våra varor och tjänster till dig. Kommer uppgifter att delas med tredje part? Dina uppgifter kommer att delas med Visma Spcs enligt vårt leverantörsavtal. Vi har tecknat biträdesavtal med dem. Dina uppgifter kan även komma att delas med våra varuleverantörer i vissa fall. Inga personuppgifter säljs vidare till tredjepart. Vilka uppgifter sparas och hur länge sparas de? Vi kommer att spara nödvändig data så länge som vi är skyldiga att spara informationen enligt bokföringslagen. För att skydda dig mot bedrägerier kommer även IP-adressen att sparas. Rätten att få tillgång till mina uppgifter Du har enligt GDPR rätten att få ta del av den information som vi har registrerat. Du har också rätten att begära att informationen ska korrigeras. Kontakta oss via info@ggmaskin.se eller 0722-245345, så hjälper vi dig.